گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Expedient به فارسی

ترجمه Expedient در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقتضي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مصلحت‌ , در فارسی : مناسب‌ , به فارسی : تهوراميز.

Expedient به چه معناست و Expedient یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Expedient

مقتضي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقتضي‌, ترجمه مقتضي‌, کلمات شبیه مقتضي‌ , مصلحت‌ به لاتین , مناسب‌ به لاتین , تهوراميز. خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :