گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exponentiation به فارسی

ترجمه Exponentiation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بتوان‌ رساندن‌. می باشد

Exponentiation به چه معناست و Exponentiation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Exponentiation

بتوان‌ رساندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بتوان‌ رساندن‌., ترجمه بتوان‌ رساندن‌., کلمات شبیه بتوان‌ رساندن‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :