گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exuviate به فارسی

ترجمه Exuviate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tlom) پوست‌ انداختن‌. می باشد

Exuviate به چه معناست و Exuviate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Exuviate

(tlom) پوست‌ انداختن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (tlom) پوست‌ انداختن‌., ترجمه (tlom) پوست‌ انداختن‌., کلمات شبیه (tlom) پوست‌ انداختن‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :