گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Familial به فارسی

ترجمه Familial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فاميلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قومي‌ , در فارسی : مربوط‌ به‌ خانواده‌ , به فارسی : خويشاوندي‌

Familial به چه معناست و Familial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Familial

فاميلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فاميلي‌, ترجمه فاميلي‌, کلمات شبیه فاميلي‌ , قومي‌ به لاتین , مربوط‌ به‌ خانواده‌ به لاتین , خويشاوندي‌ خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :