گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fearful به فارسی

ترجمه Fearful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترسان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيمناك‌ , در فارسی : هراسناك‌.

Fearful به چه معناست و Fearful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fearful

ترسان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترسان‌, ترجمه ترسان‌, کلمات شبیه ترسان‌ , بيمناك‌ به لاتین , هراسناك‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :