گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fieldpiece به فارسی

ترجمه Fieldpiece در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تفنگ‌ يا توپ‌ صحرايي‌. می باشد

Fieldpiece به چه معناست و Fieldpiece یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fieldpiece

تفنگ‌ يا توپ‌ صحرايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تفنگ‌ يا توپ‌ صحرايي‌., ترجمه تفنگ‌ يا توپ‌ صحرايي‌., کلمات شبیه تفنگ‌ يا توپ‌ صحرايي‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :