گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Finish به فارسی

ترجمه Finish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرداخت‌ كار. می باشد

Finish به چه معناست و Finish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Finish

پرداخت‌ كار. به خارجی , ریشه انگلیسی پرداخت‌ كار., ترجمه پرداخت‌ كار., کلمات شبیه پرداخت‌ كار.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :