گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Fire Escape به فارسی

ترجمه Fire Escape در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پلكان‌ اط‌مينان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پله‌ كان‌ مخصوص‌ فرار در مواقع‌ حريق‌.

Fire Escape به چه معناست و Fire Escape یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Fire Escape

پلكان‌ اط‌مينان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پلكان‌ اط‌مينان‌, ترجمه پلكان‌ اط‌مينان‌, کلمات شبیه پلكان‌ اط‌مينان‌ , پله‌ كان‌ مخصوص‌ فرار در مواقع‌ حريق‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :