گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Flattery به فارسی

ترجمه Flattery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاپلوسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تملق‌.

Flattery به چه معناست و Flattery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Flattery

چاپلوسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاپلوسي‌, ترجمه چاپلوسي‌, کلمات شبیه چاپلوسي‌ , تملق‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :