گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Habit به فارسی

ترجمه Habit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روش‌ ط‌رز رشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رابط‌ه‌ , در فارسی : (iv&.tv):جامه‌ پوشيدن‌ , به فارسی : اراستن‌

Habit به چه معناست و Habit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Habit

روش‌ ط‌رز رشد به خارجی , ریشه انگلیسی روش‌ ط‌رز رشد, ترجمه روش‌ ط‌رز رشد, کلمات شبیه روش‌ ط‌رز رشد , رابط‌ه‌ به لاتین , (iv&.tv):جامه‌ پوشيدن‌ به لاتین , اراستن‌ خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :