گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inconsistency به فارسی

ترجمه Inconsistency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecnetsisnocni) تناقض‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تباين‌ , در فارسی : ناجوري‌ , به فارسی : ناسازگاري‌

Inconsistency به چه معناست و Inconsistency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inconsistency

(ecnetsisnocni) تناقض‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ecnetsisnocni) تناقض‌, ترجمه (ecnetsisnocni) تناقض‌, کلمات شبیه (ecnetsisnocni) تناقض‌ , تباين‌ به لاتین , ناجوري‌ به لاتین , ناسازگاري‌ خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :