گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Isobare به فارسی

ترجمه Isobare در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ فشار. می باشد

Isobare به چه معناست و Isobare یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isobare

هم‌ فشار. به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ فشار., ترجمه هم‌ فشار., کلمات شبیه هم‌ فشار.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :