گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jaybird به فارسی

ترجمه Jaybird در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) زاغ‌ كبود. می باشد

Jaybird به چه معناست و Jaybird یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jaybird

(ج‌.ش‌.) زاغ‌ كبود. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) زاغ‌ كبود., ترجمه (ج‌.ش‌.) زاغ‌ كبود., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) زاغ‌ كبود.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :