گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lane به فارسی

ترجمه Lane در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌. می باشد

Lane به چه معناست و Lane یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lane

كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌., ترجمه كردن‌., کلمات شبیه كردن‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :