گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Linear Measure به فارسی

ترجمه Linear Measure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقياس‌ ط‌ولي‌. می باشد

Linear Measure به چه معناست و Linear Measure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linear Measure

مقياس‌ ط‌ولي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مقياس‌ ط‌ولي‌., ترجمه مقياس‌ ط‌ولي‌., کلمات شبیه مقياس‌ ط‌ولي‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :