گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Logic Analyzer به فارسی

ترجمه Logic Analyzer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحليل‌ كننده‌ منط‌قي‌. می باشد

Logic Analyzer به چه معناست و Logic Analyzer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Logic Analyzer

تحليل‌ كننده‌ منط‌قي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تحليل‌ كننده‌ منط‌قي‌., ترجمه تحليل‌ كننده‌ منط‌قي‌., کلمات شبیه تحليل‌ كننده‌ منط‌قي‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :