گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Neurology به فارسی

ترجمه Neurology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عصب‌ شناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بحث‌ علمي‌ عصب‌ شناسي‌ , در فارسی : پي‌ شناسي‌.

Neurology به چه معناست و Neurology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neurology

عصب‌ شناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عصب‌ شناسي‌, ترجمه عصب‌ شناسي‌, کلمات شبیه عصب‌ شناسي‌ , بحث‌ علمي‌ عصب‌ شناسي‌ به لاتین , پي‌ شناسي‌. به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :