گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scarfpin به فارسی

ترجمه Scarfpin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (nipeit) سنجاق‌ كراوات‌. می باشد

Scarfpin به چه معناست و Scarfpin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scarfpin

(nipeit) سنجاق‌ كراوات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (nipeit) سنجاق‌ كراوات‌., ترجمه (nipeit) سنجاق‌ كراوات‌., کلمات شبیه (nipeit) سنجاق‌ كراوات‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :