گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Summarize به فارسی

ترجمه Summarize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خلاصه‌ كردن‌. می باشد

Summarize به چه معناست و Summarize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Summarize

خلاصه‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خلاصه‌ كردن‌., ترجمه خلاصه‌ كردن‌., کلمات شبیه خلاصه‌ كردن‌.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :