گت بلاگز Uncategorized ترجمه، معنی و ریشه کلمه Welsh به فارسی

ترجمه Welsh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hclew)اهل‌ايالت‌ ولزدربريتانيا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كلاه‌ گذاشتن‌ , در فارسی : زير

Welsh به چه معناست و Welsh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Welsh

(hclew)اهل‌ايالت‌ ولزدربريتانيا به خارجی , ریشه انگلیسی (hclew)اهل‌ايالت‌ ولزدربريتانيا, ترجمه (hclew)اهل‌ايالت‌ ولزدربريتانيا, کلمات شبیه (hclew)اهل‌ايالت‌ ولزدربريتانيا , كلاه‌ گذاشتن‌ به لاتین , زير به لاتین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :