-

وبلاگ نوشته های من سایت

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Compound به فارسی 0

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Compound به فارسی

ترجمه Compound در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.iv &.tv): تركيب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اميختن‌.

Compound به چه معناست و Compound یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Compound

(.iv &.tv): تركيب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.iv &.tv): تركيب‌ كردن‌, ترجمه (.iv &.tv): تركي

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exponentiation به فارسی 0

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Exponentiation به فارسی

ترجمه Exponentiation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بتوان‌ رساندن‌. می باشد

Exponentiation به چه معناست و Exponentiation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Exponentiation

بتوان‌ رساندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بتوان‌ رساندن‌., ترجمه بتوان‌ رساندن‌., کلمات شبیه بتوان‌ رساندن‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Habit به فارسی 0

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Habit به فارسی

ترجمه Habit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روش‌ ط‌رز رشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رابط‌ه‌ , در فارسی : (iv&.tv):جامه‌ پوشيدن‌ , به فارسی : اراستن‌

Habit به چه معناست و Habit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Habit

روش‌ ط‌رز رشد به خارجی

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cenogenesis به فارسی 0

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Cenogenesis به فارسی

ترجمه Cenogenesis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يانژاد(چيزي‌)ايجادمي‌ شود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نسل‌ جديد.

Cenogenesis به چه معناست و Cenogenesis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Cenogenesis

يانژاد(چيزي‌)ايجادمي‌ شود به خارجی , ریشه انگلیسی يانژاد(چيزي‌)ايج

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bifoliolate به فارسی 0

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Bifoliolate به فارسی

ترجمه Bifoliolate در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای دو برگچه‌اي‌ (مثل‌ برگهاي‌ مركب‌ گياه‌). می باشد Bifoliolate به چه معناست و Bifoliolate یعنی چی . کلمات و جملات مربوط به...

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Disperse به فارسی 0

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Disperse به فارسی

ترجمه Disperse در زبان فارسی این کلمه در زبان فارسی به معنای پراكنده‌ كردن‌ می باشد سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد: به معنی : متفرق‌ كردن‌. Disperse به چه معناست...

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whiz به فارسی 0

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whiz به فارسی

ترجمه Whiz در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ غژ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صداي‌ تيز و تند , در فارسی : فش‌ فش‌ , به فارسی : غژغژ كردن‌ , سایر ترجمه ها : مثل‌

Whiz به چه معناست و Whiz یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whiz

ص

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dental به فارسی 0

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Dental به فارسی

ترجمه Dental در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ دندانسازي‌. می باشد

Dental به چه معناست و Dental یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Dental

وابسته‌ به‌ دندانسازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ دندانسازي‌., ترجمه وابسته‌ به‌ دندانسازي‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ دندانسازي‌.

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Beneath به فارسی 0

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Beneath به فارسی

ترجمه Beneath در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پايين‌ , در فارسی : در زير , به فارسی : از زير , سایر ترجمه ها : پايين‌ تر از روي‌ خاك‌

Beneath به چه معناست و Beneath یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Isobare به فارسی 0

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Isobare به فارسی

ترجمه Isobare در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ فشار. می باشد

Isobare به چه معناست و Isobare یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isobare

هم‌ فشار. به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ فشار., ترجمه هم‌ فشار., کلمات شبیه هم‌ فشار.

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان